Chơi bốn hiệp cùng cô giáo dạy môn vật lý xinh xắn Yua Mikami, tay vào cái lỗ, vét như vét bùn và ngoáy ráy liên tu, cô giáo ển lồn lên đón những cú móc của cậu học sinh, hai bẹn banh ra và nắc gió lia lịa, cậu học sinh bóp, vê, xoa, bịn, phim sex vietsub địt cô giáo Yua Mikami nhốt hẳn ngón tay trong lỗ mà xóc ọc ọc, càng lúc càng tươm chảy khí ào ào, cậu học sinh hăng tiết cứ giữ chặt tay mà xóc uỵch uỵch đến nỗi cô giáo quặn mình xón nước thành tia như đái tháo, cậu học sinh móc lồn cô giáo đã quá nên cô giáo chẳng còn ké né la toáng lên , cậu làm cô giáo nứng quá, cậu cố móc mạnh thêm cho cô giáo đã, cậu học sinh dùng khuỷu tay đè giữ cô giáo và…